Giới thiệu

Một số kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và giải pháp trong thời gian tới

Một số kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và giải pháp trong thời gian tới

17/10/2017 | 08:38:27

(Mặt trận) - Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Ngay sau khi Bộ Chính trị ra Thông báo Kết luận số 264-TB/TW về tổ chức Cuộc vận động, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 255-QĐ/TW, ngày 4/9/2009, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

13/06/2023 | 10:08:43
KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022

Căn cứ chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/05/2021 của Ban bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong tình hình mới; Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (gọi tắt là Cuộc vận động) ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động năm 2022

23/08/2021 | 11:29:25
Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa1.

23/02/2017 | 15:06:16
“Quy trình xác thực chống hàng giả” một công cụ hữu ích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

“Quy trình xác thực chống hàng giả” một công cụ hữu ích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

20/10/2016 | 07:53:41
"Quy trình xác thực chống hàng giả" giải pháp chống hàng giả tuyệt đối

05/10/2016 | 11:05:14
Quy trình thẩm định

Quy trình thẩm định

05/10/2016 | 10:06:47
Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển

Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển

14/09/2016 | 10:49:36
Khóa Việt Tiệp ứng dụng Quy trình xác thực chống hàng giả

Ngày 23/11/2015, tại Công ty CP Khóa Việt Tiệp đã diễn ra Chương trình Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam thông qua việc tiên phong ứng dụng “Quy trình xác thực chống hàng giả” bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

08/09/2016 | 14:29:19
Việt Tiệp đã dán được 2 triệu sản phẩm có tem chống hàng giả

Để bảo vệ người tiêu dùng, trong thời gian vừa qua Công ty cổ phần khóa Việt Tiệp đã dán được 2 triệu sản phẩm có tem.

08/09/2016 | 13:55:32
Công bố Quy trình xác thực chống hàng giả

Tại Hội thảo chương trình "Khởi nghiệp Quốc Gia – Ngày sáng tạo". bà Phạm Thị Lý – Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển đã công bố sáng chế “Quy trình xác thực chống hàng giả” – đây là kết quả từ Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia và Vươn ươm Doanh nghiệp Việt Nam.

05/09/2016 | 09:38:05
CheckVN - Xác thực hàng thật

Ngoài chức năng Xác thực thật/ giả CheckVN còn cho phép người tiêu dùng truy xuất liên tiếp về nguồn gốc của hàng hóa. Tạo ra cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng chặt chẽ và mật thiết.

Cổng thông tin chống giả đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế số: 16036 theo quyết định số: 61711/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ, ngày 30.09.2016.

Thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam” thường niên trên quy mô toàn quốc.

Theo kế hoạch số 99 / KH - MTTW - BCĐTWCVĐ của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Điện thoại: +84.435406169 - Hotline: 01695719999

Email: info@check.net.vn

Vận hành bởi Công ty cổ phần khoa học công nghệ Bảo Tín