Tài liệu

Bằng độc quyền Sáng chế  "Quy trình xác thực chống hàng giả " số 16036

Bằng độc quyền Sáng chế "Quy trình xác thực chống hàng giả " số 16036

22/05/2017 | 11:17:01

Bằng độc quyền Sáng chế "Quy trình xác thực chống hàng giả " số 16036

24/05/2017 | 14:01:47
Công văn số 2313/UBND-NLN1

V/v Phối hợp thực hiện “Chương trình bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam”

19/04/2017 | 08:18:38
Kế hoạch 99/KH- MTTW-BCĐTWCVĐ

07/04/2017 | 12:06:11
Công văn số  955/UBND-KT UBND Tỉnh Cần Thơ

17/03/2017 | 14:09:24
Các bước Doanh nghiệp đăng ký tham gia "Quy trình xác thực chống hàng giả"

28/12/2016 | 16:09:04
Slide Quy trình xác thực chống hàng giả

15/12/2016 | 09:25:21
Công văn 7007/UBND - KT

10/10/2016 | 09:42:16
Văn bản số 358/CV-TWHH về việc Xậy dựng và đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển TTTN gắn liền với Cuộc vận động năm 2015

Văn bản số 358/CV-TWHH về việc Xậy dựng và đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển TTTN gắn liền với Cuộc vận động năm 2015

10/10/2016 | 09:38:53
Văn bản số 150/CV-TWHH về việc Phân công nhiệm vụ cho Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển

Văn bản số 150/CV-TWHH về việc Phân công nhiệm vụ cho Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển

04/10/2016 | 09:50:04
Văn bản từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam

Văn bản từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam

04/10/2016 | 09:47:20
Công bố Tiêu chuẩn chống giả - Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Công bố Tiêu chuẩn chống giả Hiệp hội Doanh Nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Trang:
1 2 > >>

Cổng thông tin chống giả đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế số: 16036 theo quyết định số: 61711/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ, ngày 30.09.2016.

Thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam” thường niên trên quy mô toàn quốc.

Theo kế hoạch số 99 / KH - MTTW - BCĐTWCVĐ của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Điện thoại: +84.435406169 - Hotline: 01695719999

Email: info@check.net.vn

Vận hành bởi Công ty cổ phần khoa học công nghệ Bảo Tín