Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

27/10/2016 | 15:30:54
Chiều 25/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với Đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu, nhân dịp kỷ niệm 12 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

                                         
                           Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu Doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu biểu năm 2016. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu:


Thưa các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam!
Thưa các doanh nhân tiêu biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!


Hôm nay, tôi rất vui mừng gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu đúng vào dịp kỷ niệm 12 năm Ngày doanh nhân Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các doanh nhân tiêu biểu cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và các doanh nhân!

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển, phát huy vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới và những khó khăn nội tại của nền kinh tế, với đặc thù năng động, linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh với những biến đổi thị trường, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã khẳng định vị trí, vai trò của mình trong nền kinh tế quốc dân, đã trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, tạo ra hàng triệu việc làm; tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo...

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã từng bước nâng cao uy tín, chất lượng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp, cạnh tranh với sản phẩm, dịch vụ nước ngoài; liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước để tham gia có hiệu quả vào các chuỗi giá trị ngành hàng và các chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng; tổ chức, bộ máy từng bước được kiện toàn; hệ thống các doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương được thiết lập và đi vào hoạt động ngày càng có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương định hướng các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước; tổ chức, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cổ vũ, biểu dương, vinh danh những doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, tôi hoan nghênh Hiệp hội đã nghiên cứu thành công “Quy trình xác thực chống hàng giả” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế và được giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2015.

Những thành tích, đóng góp to lớn của Hiệp hội và cộng đồng các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí và các doanh nhân!

Đất nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới với việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Việc thực hiện các thỏa thuận kinh tế, thương mại mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội tranh thủ các nguồn lực về đầu tư, công nghệ và quản lý tiên tiến cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mạng lưới sản xuất, phân phối toàn cầu, qua đó từng bước nâng cao trình độ nền kinh tế, thoát khỏi gia công lắp ráp, vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với các khó khăn, thách thức mới, nhất là sức ép cạnh tranh gay gắt hơn trên cả ba cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm; nhiều ngành, doanh nghiệp và sản phẩm của nước ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ trên thị trường thế giới mà ngay cả trên thị trường trong nước. Các biến động tiêu cực từ môi trường bên ngoài, nhất là từ thị trường quốc tế sẽ tác động trực tiếp, mạnh hơn, nhanh hơn, toàn diện và sâu sắc hơn.

Trong bối cảnh đó, để xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, hoạt động hiệu quả, thực sự là “những người lính trên mặt trận kinh tế,” Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế. Nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của doanh nhân Việt Nam, tích cực ứng dụng những thành tựu khoa học-công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị và cạnh tranh, không để thua ngay tại “sân nhà,” phấn đấu có nhiều thương hiệu sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần chấn hưng đất nước và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, bạn bè quốc tế.

Nâng cao nhận thức, hiểu biết về hội nhập quốc tế để phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực, nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, năng lực và đội ngũ công nhân có tay nghề cao, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, văn hóa, pháp luật, nhất là pháp luật quốc tế.

Nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, quan hệ lao động hài hòa, bảo đảm doanh nghiệp phát triển bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được nâng cao.

Tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người công với đất nước, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy, nổ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cần tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ là người đại diện, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước; tăng cường sâu sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, của doanh nghiệp mới để tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp; làm tốt công tác thông tin, cung cấp, trang bị những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm quản trị sản xuất, kinh doanh của các nước phát triển cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc để tôn vinh sự cống hiến của doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước.

Nhân dịp này, tôi trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, tạo ra nhiều của cải, việc làm cho xã hội; hướng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và của cả nước; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường tổ chức liên kết, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước, xây dựng thương hiệu, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.

Thưa các đồng chí và các doanh nhân!

Thế kỷ 21 là thời đại của nền kinh tế tri thức, năng lực sáng tạo là nguồn tài nguyên vô giá và được coi là năng lượng sống của mỗi quốc gia. Đất nước ta có nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác, đặc biệt là tiềm năng và sức mạnh con người. Để Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, tôi tin tưởng và mong muốn cộng đồng các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần lập thân, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả, thành tích sản xuất, kinh doanh to lớn hơn nữa, góp phần nhiều hơn vào sự nghiệp chấn hưng đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúc các đồng chí đại biểu, các doanh nhân cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cám ơn!

Các tin khác

Cổng thông tin chống giả đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế số: 16036 theo quyết định số: 61711/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ, ngày 30.09.2016.

Thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam” thường niên trên quy mô toàn quốc.

Theo kế hoạch số 99 / KH - MTTW - BCĐTWCVĐ của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Điện thoại: +84.435406169 - Hotline: 01695719999

Email: info@check.net.vn

Vận hành bởi Công ty cổ phần khoa học công nghệ Bảo Tín