Xoài Keo (XPH 12)

Giá tham khảo: 0 VNĐ
Xoài Keo (XPH 12)

Thông tin nhà cung cấp

Nhà cung cấp Công ty TNHH nông nghiệp CNC Hồ Gươm - Sông Âm
Địa chỉ Liên Cơ 3, Nguyệt Án, Ngọc Lặc, Thanh Hóa
Điện thoại 02373573121
Website
    Từ khóa:
  • Chi tiết
  • Nhật ký SX
  • Liên hệ
  • Đại lý
  • Đánh giá
Tên sản phẩm Xoài Keo (XPH 12)
Hạn sử dụng
Tình trạng Đang lưu thông
Số lượt đã xác thực 73

Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP
Địa chỉ Farm: Làng Hợp Thành - Phùng Giáo - Ngọc Lặc - Thanh Hóa

Công ty TNHH nông nghiệp CNC Hồ Gươm - Sông Âm xin kính chào quý khách, cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm!

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Đơn vị sản  xuất: Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Hồ Gươm - Sông Âm

Địa chỉ Fram: xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích canh tác: 10 ha

Giống: Xoài keo – XHP12

Sản lượng dự kiến : 300 tấn/năm

Số lô: 01

Đơn vị thu mua : CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN T9

1. Nhật ký trồng xoài

Ngày/ tháng/ năm Date/Month/ Year

Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng/ Growth stages of plant

Công việc/ Tasks

Sinh vật gây hại phát hiện/ Detected pests

Tên phân/ thuốc BVTV/ Commercial Fertilizer/Pesticide Product

Lượng sử dụng/ Volume applied

Ghi chú/ Remark

5/03/2021 – 7/07/2021

 

Làm đất

 

 

Sử dụng máy làm đất (cày sâu, bừa kỹ, lê luống). Phóng lô cắm tiêu đào hố.

Vệ sinh đồng ruộng, dọn cỏ bờ

Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt

 

 

 

 

Bón lót

 

Bón vôi bột,

500kg/ha

Bón phân trước khi trồng cây

Lân nung chảy văn điển.

500Kg/ha

Phân bón hữu cơ vi sinh Phúc Thịnh (3-3-2)

2000kg/ha

20/4/2021

 

Nhận cây giống xoài

 

 

 

 

24/4/2021-26/4/2021

Trồng cây

 

 

 

 

5/2021

 

Tưới nước qua HTT

 

 

 

 

12/6/2021

Bón phân, tưới nước qua HTT

 

NPK 22-11-11+ 6MgO+TE ( NovAcid)

25kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

6/7/2021

 

Tỉa cành, tạo tán cấp 1

 

 

Dùng kéo cắt tỉa cành tạo tán

Vết cắt ngọt tránh nhiễm sâu bệnh

4/8/2021

Phát lộc

Phun thuốc BVTV

Phun sâu ăn lá

Visher 25 EC 450 ml

1 chai pha với 200 lít nước, phun cho 1 ha, dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

15/8/2021

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

22/8/2021

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

Phun thuốc BVTV

Phun phòng trừ rầy, rệp

Cheestar 50WG

1 chai pha với 20 lít nước, phun cho 1000m2 , dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

10/9/2021

Phát lộc

Phun thuốc BVTV

Phun sâu ăn lá

Visher 25 EC 450 ml

1 chai pha với 200 lít nước, phun cho 1 ha, dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

14/9/2021

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

12/10/2021

Tỉa cành, tạo tán cấp 2

Dùng kéo cắt tỉa cành tạo tán

Vết cắt ngọt tránh nhiễm sâu bệnh

25/10/2021

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

Phun thuốc BVTV

Phun phòng trừ rầy, rệp

Cheestar 50WG

1 chai pha với 20 lít nước, phun cho 1000m2 , dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

13/11/2021

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

18/12/2021

Phát lộc

Phun thuốc BVTV

Phun sâu ăn lá

Visher 25 EC 450 ml

1 chai pha với 200 lít nước, phun cho 1 ha, dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

14/1/2022

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

25/2/2022

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

Phun thuốc BVTV

Phun phòng trừ rầy, rệp

Cheestar 50WG

1 chai pha với 20 lít nước, phun cho 1000m2 , dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

11/3/2022

Phát lộc

Phun thuốc BVTV

Phun sâu ăn lá

Visher 25 EC 450 ml

1 chai pha với 200 lít nước, phun cho 1 ha, dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

14/4/2022

 

Tỉa cành, tạo tán cấp 3

 

 

Dùng kéo cắt tỉa cành tạo tán

Vết cắt ngọt tránh nhiễm sâu bệnh

3/5/2022

Phát lộc

Phun thuốc BVTV

Phun sâu ăn lá

Visher 25 EC 450 ml

1 chai pha với 200 lít nước, phun cho 1 ha, dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

13/6/2022

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

2/7/2022

Phát lộc

Phun thuốc BVTV

Phun sâu ăn lá

Visher 25 EC 450 ml

1 chai pha với 200 lít nước, phun cho 1 ha, dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

15/8/2022

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

Phun thuốc BVTV

Phun phòng trừ rầy, rệp

Cheestar 50WG

1 chai pha với 20 lít nước, phun cho 1000m2 , dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

16/9/2022

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

2/10/2022

Phát lộc

Phun thuốc BVTV

Phun sâu ăn lá

Visher 25 EC 450 ml

1 chai pha với 200 lít nước, phun cho 1 ha, dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

19/11/2022

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

22/12/2022

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

Phun thuốc BVTV

Phun MPK

Phun phòng trừ rầy, rệp

ủ mầm hoa

Cheestar 50WG

 

MPK 1kg/gói

1 chai pha với 20 lít nước, phun cho 1000m2 , dùng bình bơm điện

1 kg pha cho 200 lít nước phun cho 1ha

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

10/1/2023

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

15/2/2023

Hoa nở

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

 

 

Phun thuốc BVTV

Phun phòng trừ rầy, rệp

Cheestar 50WG

1 chai pha với 20 lít nước, phun cho 1000m2 , dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

16/3/2023

Quả nhỏ

Phun thuốc BVTV

Phun sâu ăn lá, sâu đục cuống quả

Visher 25 EC 450 ml

1 chai pha với 200 lít nước, phun cho 1 ha, dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

15/4/2023

Quả lớn

Bọc quả

 

 

Dùng màng lưới bọc bảo vệ quả

 

10/5/2023

 

Phun thuốc BVTV

Phun sâu ăn lá, rệp hại quả

Visher 25 EC 450 ml

1 chai pha với 200 lít nước, phun cho 1 ha, dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

13/6/2023

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

Từ 25/6 đến 5/7/2023

 

Thu hoạch quả

 

 

 

 

16/8/2023

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

14/9/2023

 

Phun thuốc BVTV

Phun phòng trừ rầy, rệp

Cheestar 50WG

1 chai pha với 20 lít nước, phun cho 1000m2 , dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

16/10/2023

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

2/11/2023

Phát lộc

Phun thuốc BVTV

Phun sâu ăn lá

Visher 25 EC 450 ml

1 chai pha với 200 lít nước, phun cho 1 ha, dùng bình bơm điện

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

12/12/2023

 

Bón phân

 

Phân bón NPK 20-20-20+ MNC

10 Kg/ha

Tưới phân hoà tan qua hệ thống tưới tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng giúp cây đẻ nhánh khỏe và tập trung

15/12/2023

 

Phun thuốc BVTV

Phun MPK

Phun phòng trừ rầy, rệp

ủ mầm hoa

Cheestar 50WG

 

MPK 1kg/gói

1 chai pha với 20 lít nước, phun cho 1000m2 , dùng bình bơm điện

1 kg pha cho 200 lít nước phun cho 1ha

Phun kỹ tán lá, lộc, thân cành.

2. Nhật ký lưu trữ, chế biến 

- Thu mua: Từ ngày 25/06/2023

- Xoài được đem về chế biến sấy khô

- Xuất kho, bán hàng: Từ ngày 25/07/2023

3. Thương mại sản phẩm

Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Hồ Gươm – Sông Âm  ký hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm Xoài keo – XHP12  với công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản T9, công ty sẽ chế biến và thực hiện quảng bá sản phẩm của Hồ Gươm – Sông Âm  vào các siêu thị, đại lý trên hệ thống cả nước và dự kiến sẽ xuất khẩu sản phẩm thành phẩm ra nước ngoài

Các sản phẩm khác

Cổng thông tin chống giả đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế số: 16036 theo quyết định số: 61711/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ, ngày 30.09.2016.

Thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam” thường niên trên quy mô toàn quốc.

Theo kế hoạch số 99 / KH - MTTW - BCĐTWCVĐ của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Điện thoại: +84.435406169 - Hotline: 01695719999

Email: info@check.net.vn

Vận hành bởi Công ty cổ phần khoa học công nghệ Bảo Tín